Stefan Loman

Stefan Loman ehdolla Helsingin valtuustoon kunnallisvaaleissa 2021. Stadilainen järjestöjohtaja ja nuorisotyöntekijä.

Stefan Loman kuntavaaliehdokas 2021

Olen 41-vuotias stadilainen nuorisotyöntekijä, kolmen pojan isä, Vuosaarelainen kaupunginosa-aktiivi, demari ja järjestöjohtaja.

Koulutukseltani olen yhteisöpedagogi (AMK) ja olen Helsingin yhteisjärjestö JHLry:n puheenjohtaja ja pääneuvottelija.

Minun Helsinkini

on kaupunki, jossa olen syntynyt, käynyt kouluni ja rakentanut elämäni niin perheen kuin työn osalta. Samalla se on meidän Helsinkimme, jossa kuntalaisten vaikuttamisen mahdollisuuksia on erilaisia ja niitä myös käytetään aktiivisesti.

Helsinki on moni-ilmeinen, kasvava, kehittyvä ja omaleimainen metropoli.

Työnantajana Helsinki

Kaupunki voi kehittää työnantajakuvaansa vain yhdessä henkilöstönsä kanssa.

Helsingin työntekijöiden edustajana haluan olla vaikuttamassa siihen, että kaupungin ja sen liikelaitosten ja konsernin yhtiöiden työpaikoilla voidaan hyvin ja työelämää kehitetään yhdessä entistä paremmaksi. Palkat ja palkitseminen pitää olla kohdillaan. Helsingin tulee näyttää edelläkävijyyttä kaikessa sen toiminnassa.

Palvelujen Helsinki

Kuntapalvelut toimivat, ne on riittävästi resursoitu ja palveluja kehitetään.

Hyvien ja toimivien kuntapalvelujen tulee olla helposti jokaisen helsinkiläisen saatavissa ja saavutettavissa asuinpaikasta ja ansiotasosta riippumatta.

Palveluja kehitetään monipuolisesti ja helppokäyttöisiä ja sujuvia sähköisiä palveluja lisätään

Turvallisten tilojen Helsinki

Meillä kaikilla – etenkin kasvuiässä olevilla lapsilla ja nuorilla, on kyseessä sitten koulurakennus, päiväkoti, nuorisotalo, kirjasto tai leikkipuistorakennus – on oikeus terveisiin ja turvallisiin tiloihin.

Korjaamisessa panostetaan sisäilmaongelmien korjaamiseen.

Asumisen Helsinki

Lisää kohtuuhintaisia asuntoja Helsinkiin.

Asumiskustannusten madaltaminen vaikuttaisi helsinkiläisten kotitalouksien talouteen positiivisesti ja lisäisi ostovoimaa. Helsingin täydennysrakentamiselle on laitettava maltin ja harkinnan vaihde päälle.

Liikkumisen Helsinki

Toimivan ja joustavan liikkumisen takaamiseksi julkisen liikenteen verkostoa kehitetään ja kiinnitetään huomiota vaihtojen joustavuuteen. Kampista tehdään joukkoliikenteen solmukohta.

Kaikki liikkumisen muodot kävelystä ja pyöräilystä omalla autolla liikkumiseen huomioidaan osana kokonaisuutta.

Joukkoliikenteen maksuttomuuden pilotointia tulisi rohkeasti lähteä kokeilemaan alle 18-vuotiaille, opiskelijoille, vammaisille sekä Kela-eläkkeen piiriin kuuluville.

Luontoelämysten Helsinki

Lähiluonnosta on pidettävä huolta.

Jokaiselle kaupungin asukkaalle on taattava mahdollisuus helposti päästä rannoille, metsiin ja lenkkipolulle.  tämä on huomioitava kaikessa suunnittelussa, rakentamisessa ja korjaamisessa.

Kulttuurin Helsinki

Laajakirjoinen kulttuuri on osa hyvää elämää.

Kulttuuri eri muodoissaan tuo vastapainoa arjen työlle, koululle ja opiskelulle.

Helsingissä on panostettava mahdollisuuteen olla osallisena laajakirjoisista kulttuurin toiminnoista. Kaikille on mahdollistettava olla tekemässä itse tai nauttia muiden tekemisestä

Huolehtiva Helsinki

Yksikin syrjäytynyt on liikaa.

Lasten ja nuorten parissa työskenteleville on annettava tarpeeksi resursseja. Myös järjestöissä ja seuroissa tehtävää arvokasta työtä on tuettava. Jokaisen lapsen ja nuoren, vanhempien tulotasosta riippumatta, pitää päästä harrastamaan. Kaupungin tulee panostaa voimallisemmin harrastusolosuhteiden parantamiseen ja mahdollistamiseen. Kaikessa toiminnassa pitää olla nollatoleranssi kiusaamiselle. Kulttuuri- ja liikuntatilojen tulee kuulua kaikille.